Rapport från Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet 2019

Mycket välbesökt med många kära vänner och expertis bland de nordiska delegaterna. Nästan hela Svenska Rättspsykiatriska Föreningen var på plats och det var vår revisor Peter Andiné som var värd för konferensen. Programmet var lovande och jag ska nämna några höjdpunkter. Välkomsttalet hölls av Eva-Lo Ighe och det är lätt att konstatera vilken stor betydelse RMV haft för symposiet.

Sheilagh Hodgins, kanadensiskan som bland annat jobbat i Sverige, stadfäste att vi numera vet och kan så mycket att vi kan upptäcka och behandla psykiska problem och beteendestörningar. Därmed har vi förutsättningar att minska kriminalitet och trasiga liv. Förebygg, upptäck tidigt och tveka inte att behandla.

Thomas Nilsson pratade om att den rättspsykiatriska patienten är en dåligt nyttjad resurs i vården. Jag håller med, vi involverar patienterna för litet. Rätt ofta får jag höra att ”det finns inget att göra här”.

En norsk jurist Linda Gröning pratade om straffansvar över levnadsloppet och hur det kan skilja sig åt i de nordiska länderna.
Hon har varit med förut, men jag har trott att hon var läkare. Så klok och vidsynt.

Christopher Gillberg kopplade ihop konceptet ESSENCE med kriminalitet och negativ utveckling, och han förundrade sig över hur det kommer sig att Stockholm har 6 gånger fler med autismdiagnos än Göteborg…

Finland har rättspsykiatrisk vård för adolescenter och även för de svåra komplicerade högriskfallen. Riittakerttu Kaltiala-Heino berättade om hur deþa är uppbyggt samt hur adolescenter fungerar emotionellt. Vi som har haft tonårsbarn kände igen rätt mycket.

Turen hade kommit till min ”grej”, skulle hålla i ett komplicerat fall med en ung kvinna som blev ett problem för barn- och ungdomspsykiatrin, eftersom hon slogs. Numera har socialtjänsten ansvaret för omsorgerna och flickan som har en allvarlig psykisk sjukdom utan utpräglade sociala problem, finns långt från hemtrakterna. Det blir uppenbart att det fattas specialiserade kliniker för dessa svårt sjuka adolescenter i Sverige. Diskussionen blev mycket spännande. Med många vinklingar från olika håll blev det klart att det är mycket som spelar in i bedömningar om psykos…ÄR det en psykos, hur ska den behandlas, vad är utfallet vi ska mäta?

Långt kvar till evidens

Per-Axel Karlsson