Kurser

För att uppfylla de teoretiska kraven för ST-utbildning i rättspsykiatri anordnar Rättsmedicinalverket (RMV) ett återkommande utbildningsprogram. Detta utbildningsprogram innehåller fem kurser och sträcker sig över två och ett halvt år. Programmet är utvecklat i samarbete med SRPF. De områden som programmet täcker är:

  • Riskbedömningar inom rättspsykiatri och kriminalvård
  • Kriminalvårdskunskap
  • Juridik inom rättspsykiatrisk verksamhet
  • Kriminologi
  • Beroendelära för rättspsykiatrin

Man ger en kurs per termin enligt ett rullande schema. Varje kurs består av ett till två kursmöten med inläsning och hemuppgift (före och mellan mötena) samt individuell skriftlig examination.

Kurserna ges enligt METIS-modellen och är Lipus-certifierade, och flera av dem är även godkända som specialistkurser för psykologer. I enlighet med målbeskrivning för ST-utbildningen täcker kurserna (enligt 2015 års regler) delmål c7 och del av c9 och c13 (Juridik), c8 och del av c13 (Riskbedömning), c11 och del av c13 (Kriminologi), c12 och del av c13 (Kriminalvårdskunskap) samt c6 (Beroendelära för rättspsykiatrin).

Man söker kurserna via RMV, och externa sökande är välkomna (kursavgift tas ut). För mer information om kurserna kontakta Sara Bromander, chefsöverläkare och studierektor på RMV.

Det diskuteras även om möjlighet finns att framöver anordna en kurs om rättspsykiatrisk vård.

För ST-läkare i psykiatri anordnas även METIS-kurser i rättspsykiatri via olika kursgivare.