Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet 2019

Rättsmedicinalverket organiserade den trettonde upplagan av Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet (13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry) i Göteborg . Temat var Forensic Psychiatry in a Lifestyle Perspective: Development, Treatment and Prevention. Svenska Rättspsykiatriska Föreningen deltog i planeringen inför symposiet. Symposiet hade hela 215 deltagare från de olika nordiska länderna. Ett flertal av presentationerna finns publicerade på symposiets webbplats. Symposiet har anordnats i olika nordiska länder vartannat år sedan 1994; nästkommande planeras till Helsingfors 25–27 augusti 2021.

13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry – First Announcement