Kongresser

Föreningen medverkar i planeringen av Svenska Psykiatrikongressen på Svenska Mässan i Göteborg den , som del i programkommittén och med föredrag inom det rättspsykiatriska området.

Den 19 april 2023 anordnar forskargrupper vid Karolinska Institutet ett symposium i rättspsykiatri med titeln Dömd till vård.

International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) anordnar sin årliga konferens i Sydney den 20–22 juni 2023.

Föreningens ordförande leder arbetet med att arrangera en första nationell rättspsykiatrisk konferens med temat Evidensbaserad rättspsykiatri i Göteborg den 23–24 augusti 2023.

Ett nordiskt rättspsykiatrisk symposium (Nordic Symposium on Forensic Psychiatry) planeras i Bergen i augusti 2024. Flera av föreningens möte deltog i den föregående fjortonde upplagan i Helsingfors i augusti 2022. Föreningen har tidigare deltagit i planeringen av den trettonde upplagan i Göteborg i . Symposiet har anordnats vartannat år sedan 1994.