Om SRPF

Svenska Rättspsykiatriska Föreningen är en sammanslutning av specialister inom rättspsykiatri och av andra legitimerade läkare, som är (helt eller delvis) verksamma med utredning och/eller behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Föreningen är samtidigt en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund och en medlemsförening inom Svenska Läkarsällskapet. Föreningen bör verka i samförstånd med andra specialistföreningar för psykiatriker.