ST i rättspsykiatri

Rättspsykiatri är en grenspecialitet, så för att bli rättspsykiater måste man som läkare först ha specialistexamen i basspecialiteten psykiatri. Därefter krävs minst 2,5 års tjänstgöring under handledning och att man uppfyller målen för specialistexamen för att kunna ansöka om att bli rättspsykiater.

Denna specialiseringstjänstgöring (ST) innefattar dels tjänstgöring inom rättspsykiatrisk vård, dels tjänstgöring på Rättsmedicinalverket med att genomföra rättspsykiatriska undersökningar. Det rekommenderas även att man fördjupar sig i näraliggande områden såsom beroendelära och neuropsykiatri. Det finns en målbeskrivning för specialisttjänstgöringen.

ST-läkare är antingen anställda av Rättsmedicinalverket eller av externa arbetsgivare. I det senare fallet är rekommendationen att man tjänstgör på Rättsmedicinalverket i minst tre dagar i veckan tills man har gjort tillräckligt många rättspsykiatriska undersökningar under handledning. Denna tjänstgöring finansieras av ens huvudarbetsgivare. För frågor angående möjlighet till tjänstgöring på RMV för att uppnå specialistkompetens, kontakta Patrik Backgård, avdelningschef Stockholm eller Sirpa Bohlin, avdelningschef Göteborg.

Rättsmedicinalverket anordnar ett kursprogram för ST-läkare i rättspsykiatri som uppfyller de teoretiska kraven för denna specialiseringstjänstgöring. Det är tänkt att nya ST-läkare kan hoppa på kursprogrammet så fort de börjar, och sedan ha alla kurserna avklarade när de är färdiga med sin specialistutbildning.

Liksom för specialister i rättspsykiatri och övriga läkare som arbetar inom rättspsykiatrin, är Svenska Rättspsykiatriska Föreningens målsättning att ST-läkare i rättspsykiatri bör vara medlemmar i föreningen. ST-läkare som blir medlemmar i föreningen blir automatiskt även medlemmar i föreningen STP (ST-läkare i psykiatri).