Rapporter

Ett antal kartläggningar, systematiska översikter och andra rapporter om olika aspekter av rättspsykiatrin har publicerats de senaste åren av SBU, SKR:s Uppdrag Psykisk Hälsa, kvalitetsregistret RättspsyK, Vetenskapsrådet, SOU, Ds och Brå. Dessa sammanställs här i omvänd kronologisk ordning: