Målbeskrivning

SRPF (liksom övriga specilitetsföreningar) fick ett uppdrag av Socialstyrelsen 2006 att skriva nya målbeskrivningar, i vårt fall för ST-utbildningen i rättspsykiatri. SRPF bildade 2008 ett utbildningsutskott (SRFPuu) som tog fram konkreta rekommendationer som skall vägleda den praktiska användningen av målbeskrivningen.

Nyare föreskrifter och målbeskrivningar för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) trädde i kraft 1 maj 2015, för de som fått sin läkarlegitimation efter detta. Övergångsregler gjorde det möjligt för läkare som dessförinnan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) fram till den 30 april 2022.

En nyare målbeskrivning (HSLF-FS 2021:8) trädde i kraft den 1 juli 2021, men för de som genomfört svensk allmäntjänstgöring (AT) är 2015 års målbeskrivning i stället alltjämt gällande.

Målbeskrivningar enligt SOSFS 2015:8

Socialstyrelsens målbeskrivning för rättspsykiatri
SRPF:s rekommendationer kring målbeskrivningen

Målbeskrivningar enligt HSLF-FS 2021:8

Socialstyrelsens målbeskrivning för rättspsykiatri