Målbeskrivning

SRPF (liksom övriga specilitetsföreningar) fick ett uppdrag av Socialstyrelsen 2006 att skriva nya målbeskrivningar, i vårt fall för ST-utbildningen i rättspsykiatri. SRPF bildade 2008 ett utbildningsutskott (SRFPuu) som tog fram konkreta rekommendationer som skall vägleda den praktiska användningen av målbeskrivningen.

Nya föreskrifter och målbeskrivningar för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) trädde i kraft 1 maj 2015. Alla som får sin läkarlegitimation efter detta måste genomföra specialiceringsutbildning enligt det nya regelverket. Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) fram till den 30 april 2022. Under vissa förutsättningar är det möjligt att ansöka om specialistbevis enligt det nya regelverket även om man påbörjat sin ST före den 1 maj 2015. Se Socialstyrelsens webbsida för mer information om övergångsreglerna.

Målbeskrivningar enligt SOSFS 2008:17

Socialstyrelsens målbeskrivning för rättspsykiatri

SRPF:s rekommendationer kring målbeskrivningen

Målbeskrivningar enligt SOSFS 2015:8

Socialstyrelsens målbeskrivning för rättspsykiatri

SRPF:s rekommendationer kring målbeskrivningen