Årsmöte 2024

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 13 mars 2024, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 13–15 mars 2024 i Stockholm. Möjlighet fanns för medlemmar att delta digitalt via Zoom eller fysiskt på plats även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 13 mars 2024 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Viktoria
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll

Årsmöte 2023

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 15 mars 2023, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 15–17 mars 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Möjlighet fanns för medlemmar att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 15 mars 2023 klockan 17.15
Plats: Svenska Mässan, entré 8, lokal R6
Adress: Mässans Gata 24, Göteborg

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll

Årsmöte 2022

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 16 mars 2022, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 16–18 mars 2022 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Möjlighet fanns för medlemmar att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 16 mars 2022 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Tornet
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Protokoll

Årsmöte 2021

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 17 mars 2021 kl 18.00, digitalt via Zoom. Medlemmar som ville delta och därför behövde länk för uppkopplingen eller var förhindrade men gärna ville förmedla sin åsikt i någon fråga uppmanades att skriva till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Tid: 17 mars 2021 klockan 18.00 – ca 19.30
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickades via föranmälan)

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till oss via länkarna ovan.

Dagordning
Årsberättelse
Stadgeförslag
Protokoll