Tips i kontakt med media

Pressetisk kod för medlemmar i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen:

Vi skall aldrig uttala oss om någon enskild person som vi skall undersöka, som håller på att undersökas eller som vi har undersökt eller andra personer som vi har behandlat.

Förtydliganden

I mediakontakter skall medlemmar i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen ha en positiv attityd och ta tillfället i akt att ge saklig upplysning.

Vi kan upplysa om att:

 • Alla civiliserade samhällen har i alla tider tillämpat någon form av särbehandling av psykiskt störda lagöverträdare. Våra bedömningar gäller aldrig allvarlig psykisk störning eller fullständigt frisk såsom det ofta framställs i media.
 • ”Läkare” skriver inte ut utan det gör förvaltningsdomstol i normalfallet.
 • Man kan tillfriskna på ganska kort tid även vid mycket dramatiska psykotiska sjukdomsbilder.
 • De flesta ”farliga” är inte allvarligt psykiskt störda.

Det är ej lämpligt att:

 • Göra uttalanden om en gärningsman som vi ej känner.
 • Utifrån brottsplatsdata spekulera i gärningsmannens/människans psykotiska/psykiatriska profil. De kollegor som har polisens uppdrag att i enskilda ärenden göra gärningsmannaprofiler har tystnadsplikt.
 • Fotografera dig aldrig tillsammans med en patient.

Om en patient skall lösa en från tystnadsplikten:

 • Var extremt restriktiv.
 • Bedöm om patienten är rättskapabel.
 • Bedöm om patienten kan lida skada i det långa loppet.
 • Om du trots allt bestämmer dig för att tala, framhåll vid flera tillfällen att patienten löst tystnadsplikten.

Det är aldrig fel att svara:

 • Det vet jag inte.
 • Det kan jag inte uttala mig om.
 • Det vill jag inte uttala mig om.

Checklista vid mediakontakter

Övergripande vid mediakontakter: Var tydlig med vem/vad du företräder i dina kontakter med media. Uttalar du dig i egenskap av yrkesperson, privatperson eller som företrädare för din arbetsplats?

Alltid:

 • Ta god tid på dig
 • Tänk efter innan du svarar
 • Håll dig inom ditt eget område
 • Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan
 • Håll dig till fakta
 • Antag att allt är ”on the record”
 • Var bestämd, rättvis och vänlig

Aldrig:

 • Ljuga, gissa eller ha egna teorier
 • Blir upprörd eller förbannad
 • Låta situationen eller reportern stressa dig
 • Använda fikonspråk/fackspråk
 • Diskutera hemligstämplad information
 • Använda uttrycket ”ingen kommentar”
 • Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde

Några konkreta regler/råd att hålla sig till:

 • Be att få återkomma om du känner dig osäker och överrumplad.
 • Uppdatera dig och ta fram fakta.
 • Bestäm ditt budskap. Förbered svar på den värsta fråga du kan få. Stäm av med kollegor.
 • Ring tillbaka. (Helst inom 15 minuter).
 • Be att få läsa manus innan publicering.
 • Var öppen och skapa ett förtroende.
 • Var ärlig, erkänn fel.
 • Håll dig till fakta. Var konkret och spekulera inte.
 • Tänk på tystnadsplikten.
 • Bjud gärna in massmedia kring ett tema och/eller skicka pressinformation när något nytt är på gång.
 • Gör en lokal handlingsplan för hantering av massmedia.
 • Goda relationer med massmedia ger ett gott renommé.