Styrelsen

Ordförande:
Peter Andiné
ordforanden@srpf.se

Vice ordförande, vetenskaplig sekreterare:
Hedvig Krona
vetenskapligsekreterare@srpf.se

Sekreterare, Kriminalvårdsrepresentant:
Hanna Edberg

sekreteraren@srpf.se

Kassör:
Cilla Pillay
kassoren@srpf.se

Facklig sekreterare:
Erik Dahlman
facklige.sekreteraren@srpf.se

ST-representant, hemsidesansvarig:
Jonatan Adling
strepresentanten@srpf.se
webmaster@srpf.se

Övriga ledamöter:
Fredrik Åberg
Kristina Sygel

 


 

Valberedning:
Sara Bromander
Katarina Howner

Revisorer:
Lars-Håkan Nilsson
Cathrine Rönnbäck