Styrelsen

Ordförande:
Per-Axel Karlsson
ordforanden@srpf.se

Sekreterare:
Hanna Edberg
sekreteraren@srpf.se

Kassör:
Kosilla Pillay
kassoren@srpf.se

Facklig sekreterare:
Erik Dahlman
facklige.sekreteraren@srpf.se

Vetenskaplig sekreterare:
Hedvig Krona
vetenskapligsekreterare@srpf.se

Kriminalvårdsrepresentant:
Lars Håkan Nilsson
larshakan.nilsson@kriminalvarden.se

ST-representant, hemsidesansvarig:
Jonatan Adling
strepresentanten@srpf.se
webmaster@srpf.se

Övriga ledamöter:
Sara Öster
Anna Hillerberg