Bli medlem

För endast 440 kronor i årlig avgift blir du medlem i föreningen SRPF. Om du är pensionär är avgiften dock endast 370 kr årligen. Eftersom SRPF är en medlemsförening blir du genom medlemskap automatiskt också medlem i Svenska Läkaresällskapet. Om du är ST-läkare i psykiatri eller rättspsykiatri blir du samtidigt automatiskt även medlem i föreningen STP, utan ytterligare avgift.

Ifyllande av medlemsansökan och ansökan om medlemskap innebär godkännande av att föreningen hanterar personuppgifter i enlighet med dess integritetspolicy.

Av praktiska skäl görs medlemsansökan hos Sveriges läkarförbund (men du behöver inte vara eller bli medlem där).