Studiebesök i Bayern

Styrelsen för Svenska Rättspsykiatriska Föreningen besökte den rättspsykiatrin i Tyska förbundslandet Bayern som har ungefär 10 miljoner invånare vilket gör att Bayern befolkningsmässigt kan jämföras med Sverige. Det finns många likheter att finna men även olikheter och Bayern är i många aspekter mer konservativt än Sverige.

Det finns rättspsykiatrisk specialitet i landet och det beräknas att 450 läkare arbetar inom forensisk psykiatri. Vi besökte kliniken i Haar utanför München, vilken funnits sedan 1905. Vår lokala värd var professor Kolja Schildt, en mycket trevlig bekantskap och han hade ett yrke med rättspsykiatrisk utredande funktion. Professor Otto Steinböck som är välkänd inom begreppet socialpsykiatri tog emot oss och vi fick gå runt på kliniken som hade sex högsäkerhetsavdelningar. Det fanns även utslussningsenheter dit man kunde komma om man hade arbete och bostad?

Lagstiftning
Tyskland har egentligen två juridiska spår efter ett brott – där en huvudsaklig del ska till fängelse efter dom. De som bedöms farliga kan gå till rättspsykiatrin där det finns en gren med klassisk rättspsykiatri och en del med beroendeproblematik. Det är den senare som skiljer sig åt från många andra länder och även den del som har goda resultat jämfört med t ex LVM eller kontraktsvård i Sverige.

Efter den rättspsykiatriska vårdtiden som är flerårig, kan t ex beroendebehandlingsdelen ske under 2 år under fängelsestrafftid. För klassisk rättspsykiatri 6–8 års vårdtid, finns en villkorsdel.

Problem
Man ser problem i gruppen med unga patienter där det finns en speciell klinik i Regensburg, migranterna som ofta har en helt omöjlig situation avseende boende och arbete, samt äldre, där man saknar sjukhem för eftervården.

Parafilier är en undergrupp och man beräknar att – beroende på urvalsgrupp – upp till en tredjedel av patienterna behandlas med GnRH-analoger.

En särskild reglering gör att den patient som varit inneliggande i 6 år måste bedömas igen var tredje år och från och med 10:e inläggningsåret är bedömningen vartannat år.

Att bli specialist i rättspsykiatri
Efter grundspecialisering tar det 3 år under vilka man ska förbereda en ”thesis” och prestera arbete på de olika klinikerna. Man godkänns formellt i en nämnd.

Emil KraepelinStudiebesök på universitetskliniken i München
En stor stenbyggnad på Nussbaumstrasse nära centrala München inhyser universitetspsykiatriska kliniken. Många kändisar har arbetat här, nämner nu Alois Alzheimer, Emil Kraepelin, m.fl. En del mörkare passager finns beskrivna i en sal avsatt för historiken men här har Sverige i mångt likartade flagor.

Per-Axel Karlsson
Sara Bromander
Erik Dahlman