Årsmöte 2018

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 14 mars 2018, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 14–16 mars 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Möjlighet fanns att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 14 mars 2018 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Pegasus
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Dagordning
Årsberättelse
Protokoll