Årsmöte 2024

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 13 mars 2024, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 13–15 mars 2024 i Stockholm. Möjlighet fanns för medlemmar att delta digitalt via Zoom eller fysiskt på plats även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 13 mars 2024 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Viktoria
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll