Årsmöte 2023

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 15 mars 2023, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 15–17 mars 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Möjlighet fanns för medlemmar att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 15 mars 2023 klockan 17.15
Plats: Svenska Mässan, entré 8, lokal R6
Adress: Mässans Gata 24, Göteborg

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Protokoll