Årsmöte 2023

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens medlemmar välkomnas till föreningens årsmöte den 15 mars 2023, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 15–17 mars 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Föranmälan krävs ej om du som medlem deltar i kongressen. Möjlighet till deltagande finns även för medlemmar som ej deltar i kongressen, men eftersom det kommer att vara hög säkerhet på Svenska Mässan krävs då föranmälan till Stina Djurberg för inträde.

Tid: 15 mars 2023 klockan 17.15
Plats: Svenska Mässan, entré 8, lokal R6
Adress: Mässans Gata 24, Göteborg

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2022

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 16 mars 2022, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 16–18 mars 2022 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Möjlighet fanns för medlemmar att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 16 mars 2022 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Tornet
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.

Årsmöte 2021

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 17 mars 2021 kl 18.00, digitalt via Zoom. Medlemmar som ville delta och därför behövde länk för uppkopplingen eller var förhindrade men gärna ville förmedla sin åsikt i någon fråga uppmanades att skriva till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Tid: 17 mars 2021 klockan 18.00 – ca 19.30
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickades via föranmälan)

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till oss via länkarna ovan.

Dagordning
Årsberättelse
Stadgeförslag

Årsmöte 2020

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 11 mars 2020, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 11–13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Möjlighet fanns att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen, och årsmötet kunde genomföras trots att det fysiska mötet vid följande dagar av kongressen ställdes in av smittskyddsskäl.

Tid: 11 mars 2020 klockan 17.15
Plats: Svenska Mässan, lokal R5
Adress: Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Dagordning
Årsberättelse
Stadgeförslag