Svenska Psykiatrikongressen 2021

Årets SPK hölls i kondenserad digital form via Zoom, den 18 mars 2021 kl 10.00 – 15.30. Deltagande var kostnadsfritt för medlemmar i SRPF.

Mer info finns på kongressens webbplats, där även presentationsmaterial från föreläsningarna enligt uppgift kommer att publiceras framöver.