Årsmöte 2021

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 17 mars 2021 kl 18.00, digitalt via Zoom. Medlemmar som ville delta och därför behövde länk för uppkopplingen eller var förhindrade men gärna ville förmedla sin åsikt i någon fråga uppmanades att skriva till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Tid: 17 mars 2021 klockan 18.00 – ca 19.30
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickades via föranmälan)

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till oss via länkarna ovan.

Dagordning
Årsberättelse
Stadgeförslag
Protokoll