Rapport från Ghentmötet 2018

Gamla Vasa sjukhusÅrets Ghentmöte hölls i ett soligt men blåsigt Vasa där gamla Vasa sjukhus firar 250 år. Det var 16 deltagare bland annat grundarna John Gunn, Pamela Taylor och Norbert Nedopil. Efter rundvandring på några av de avdelningar som sammantaget rymmer 150 patienter gavs en förklaring av rättspsykiatrisk lag i Finland.

Ca 100 nya RPU görs varje år vilka visar ingen eller minskad tillräknelighet i 45 fall medan 65 går till fängelse. Detta ska jämföras med de 57 000 som av domstol ses tillräkneliga och döms till fängelse. Obs att domstol kan utan RPU säga att vård behövs; det sker i fåtalet fall. P7-undersökningar finns inte.

Vårdtiden i sluten vård ligger på ca 4–6 år i Vasa samt ca 8 år i Niuvanniemi/Kuopio. Därför önskas möjlighet till öppnare vårdformer som öppen rättspsykiatrisk vård som finns i Sverige och Danmark. Det finns ett system med övervakningstid som i viss mån används istället för detta.

Kriminologiskt har mordstatistiken i Finland minskat men är ändå något högre än den svenska framförallt i norra och östra Finland. Såpass vanligt ändå att ”döda någon i fyllan” att det finns ett finskt uttryck ”ryypyritatappo”.

Till viss del kanske finska gener kan förklara detta fynd, rubbning i HTR2B stopcodon Q20, som medför risk för svår impulsivitet, aggression och våldsbenägenhet hos vissa individer med alkoholpåverkan. Tydligen finns fler med denna genpåverkan av serotoninreceptor B2 i Finland (Nature, volym 468, sid 1061–1066, 23 december 2010).

Skolskjutningar har man tre berömda – Jokela 2007 då 9 dog och i Kauhajoki 2008 då Raumanmeri (2 döda) 1989 föregick dessa.

Bild på Matkku Eronen
Markku Eronen, professor och arrangör får årets Ghentmöte

Dag två handlade om behovet att visa resultat av verksamheten – något svar till de som ifrågasätter om verksamheten ger valuta för skattepengarna. Vårt svenska kvalitetsregister RättspsyK ligger nog i topp i Europa här. Likaså betyder den markörbaserade journalgranskningen mycket. Vårdkvaliteten och säkerheten behöver betonas.

Det är viktigt att klinikerna engagerar sig i att hjälpa varandra med kollegial extern granskning och en aktiv rättspsykiatrisk förening kan spela stor roll för påverkan av lagförslag och i utformandet av utbildning för ST och vidareutbildning av specialister.

Pamela Taylor berättade att man i England minskade personalbudgeten i fängelserna med 40% och givetvis sparar det pengar, men vinsten försvinner när självmorden, misshandelsfallen och narkotikasmugglingen ökar. Så glöm inte att räkna med dessa kostnader när budgeten ska läggas.

Både England, Skottland och Irland har fortfarande kö för att placeras på rättspsykiatriska vårdplatser.

Inte bara jobb: Fredag kväll badade vi alla rökbastu, medföljande dopp i Bottenvikens 12-gradiga vatten och mycket avslappnat efteråt.

Givande har även varit falldiskussionerna och riskvärderingen.

Per-Axel Karlsson

Karga är kvarkens kuster