Årsmöte 2020

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 11 mars 2020, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 11–13 mars 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Möjlighet fanns att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen, och årsmötet kunde genomföras trots att det fysiska mötet vid följande dagar av kongressen ställdes in av smittskyddsskäl.

Tid: 11 mars 2020 klockan 17.15
Plats: Svenska Mässan, lokal R5
Adress: Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Dagordning
Årsberättelse
Stadgeförslag
Protokoll