Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket (RMV) är en expertmyndighet som utför uppdrag åt svenskt rättsväsende. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. För tillfället (våren 2018) arbetar 15 specialister i rättspsykiatri och 8 ST-läkare i rättspsykiatri på RMV med att göra rättspsykiatriska undersökningar och paragraf 7-undersökningar, administrativa uppgifter, forskning och undervisning.

För mer information se Rättsmedicinalverkets webbplats eller kontakta chefsöverläkare och studierektor Sara Bromander.