Årsmöte 2024

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens medlemmar välkomnas till föreningens årsmöte den 13 mars 2024, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen i Stockholm, 13–15 mars 2024. Föranmälan krävs ej om du som medlem deltar i kongressen. Möjlighet till deltagande finns även för medlemmar som ej deltar i kongressen, men då krävs föranmälan till Stina Djurberg för inträde.

Tid: 13 mars 2024, cirka kl 17.15, exakt tid meddelas senare
Plats: Münchenbryggeriet
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är du intresserad så hör av dig till styrelsen.