Välkommen till Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

Svenska Rättspsykiatriska föreningen är en sammanslutning av specialister inom rättspsykiatri och av andra legitimerade läkare, som är (helt eller delvis) verksamma med utredning och/eller behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Föreningen är samtidigt en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och en sektion av Svenska Läkarsällskapet. Föreningen bör verka i samförstånd med andra specialistföreningar för psykiatriker.


SRPF kallar till årsmöte den 16 mars, kl. 16.15

Kallelse (pdf)
Dagordning (pdf)


Läkarförbundets svar på remissen
Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (pdf)


 

2016-02-15

Medlem

Bli medlem

 

 

mapp
Arkiv

 

 

Norton 360 UK
©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

 

 

 

a b c d e